Gazeta Matematica nr. 2/seria B-2018

Gazeta Matematica nr. 2/seria B-2018

Brendea Rareș, elev in clasa a VII-a si Raducu Sofia, eleva in clasa a V-a au apărut în Gazeta Matematica nr. 2/seria B-2018, rubrica rezolvitorilor-pagina 107.

Felicitari tuturor rezolvitorilor Gazetei Matematice!