Gazeta Matematica nr. 3 seria B/2018

Gazeta Matematica nr. 3 seria B/2018

Brendea Rareș, elev in clasa a VII-a, Raducu Sofia si Balaban Ilinca, elevi in Clasa a V-a, au apărut în Gazeta Matematica nr. 3 seria B/2018, rubrica rezolvitorilor-pagina 164.

Felicitari tuturor rezolvitorilor Gazetei Matematice!