Subiecte si solutii concursul Mate 97-turneul olimpicilor

Subiecte si solutii concursul Mate 97-turneul olimpicilor

  • Clasa a IV-a

Subiecte:

sub cls 4

Solutii:

Solutii clasa a IV

  • Clasa a V-a

Subiecte:

sub cls 5

Solutii:

Solutii clasa a V (1)

  • Clasa a VI-a

Subiecte:

sub cls 6

Solutii:

Solutii clasa a VI-a

Clasa a VII

Subiecte:

sub cls 7

Solutii:

Solutii clasa a VII

Clasa a VIII-a

Subiecte:

sub cls 8

Solutii:

Solutii clasa a VIII