GAZETA MATEMATICA NR. 4 SERIA B/2018

GAZETA MATEMATICA NR. 4 SERIA B/2018

Brendea Rareș, elev in clasa a VII-a si Balaban Ilinca, elevi in Clasa a V-a, au apărut în Gazeta Matematica nr. 4 seria B/2018, rubrica rezolvitorilor-pagina 220.

Felicitari tuturor rezolvitorilor Gazetei Matematice!