Subiecte si solutii ale concursului Mate 97 (editii precedente)

Subiecte si solutii ale concursului Mate 97 (editii precedente)

Acestea sunt subiectele editiilor precedente ale concursului Mate 97:

Editia 2016

  • Clasa a V-a:

http://e-mate.ro/wp-content/uploads/2016/05/sub-cls-5.doc

  • Clasa a VI-a:

 

http://e-mate.ro/wp-content/uploads/2016/05/sub-cls-6.doc

  • Clasa a VII-a:

http://e-mate.ro/wp-content/uploads/2016/05/sub-cls-7.doc

 

  • Clasa a VIII-a:

http://e-mate.ro/wp-content/uploads/2016/05/sub-cls-8.doc

Acestea sunt solutiile editiilor precedente ale concursului Mate 97:

Editia 2016

  • Clasa a V-a:

http://e-mate.ro/wp-content/uploads/2016/05/Solutii-clasa-a-V.pdf

  • Clasa a VI-a:

http://e-mate.ro/wp-content/uploads/2016/05/Solutii-clasa-a-VI.pdf

  • Clasa a VII-a:

http://e-mate.ro/wp-content/uploads/2016/05/Solutii-clasa-a-VII-a.pdf

  • Clasa a VIII-a:

http://e-mate.ro/wp-content/uploads/2016/05/Solutii-clasa-a-VIII.pdf